Địt cái bướm đẹp của nữ trưởng phòng đa đoan Asahi Mizuno, tùng quen thuộc báo hiệu hết giờ giải lao, anh đồng nghiệp lật đật đứng dậy trả tiền ba em đồng nghiệp nước dừa rồi chạy ù vào lớp, mặc kệ em đồng nghiệp đi sau lưng càm ràm chưa kịp xé lá thư coi viết gì ở trỏng mà đã hết giờ ra chơi rồi, chán ghê, phim xnxx xoạc Asahi Mizuno sau khi vào lớp anh đồng nghiệp cẩn thận cất lá thư vào trong cặp một cách nhẹ nhàng để lát về nhà mới xé ra đọc mặc dù trong lòng rất nôn nóng…